Welkom op de website van de Sittardse culturele vereniging De Mander.

De Mander is een vereniging die zich volledig richt op de tradities, volkscultuur en folklore van de stad Sittard. De Mander zet zich in voor de instandhouding van deze tradities en wil daar uitdrukkelijk ook zelf deel van uitmaken. Voorts heeft De Mander zich altijd beziggehouden met liefdadigheid.

De verenigingsvlag van de Mander
De verenigingsvlag van de Mander

De Mander heeft tot doelstelling, het behoud van de Sittardse volkscultuur, tradities en folklore in de breedste zin van het woord. Zo heeft De Mander zich in het verleden ingezet voor behoud van beeldbepalende gebouwen, kruisen en kapellen, gebruiken en uitingen van geloofsbeleving zoals de Sittardse processies.

 

 

 

 

Ook liefdadigheid behoort tot de doelstelling van de vereniging.

De Mander tracht dit doel te bereiken door zelf initiatieven te ontplooien en invloed uit te oefenen op de daarvoor (mede)verantwoordelijke instanties.

Manderlogo 2011 nieuw groot

De Mander bestaat uit een zeer gemêleerd gezelschap van 22 leden die uit alle lagen van de Sittardse bevolking komen. Individuele leden van De Mander hebben zich vroeger en maar ook heden ten dage ingezet voor de Sittardse gemeenschap zowel in het stadsbestuur, alsmede in diverse kerkelijke en culturele organisaties.

Onderlinge vriendschap en gezelligheid vormen en wezenlijke eigenschap van de vereniging.

.