Maske Begrave

De Mander is voornamelijk bekend vanwege het zogenaamde Maske Begrave. Dit is een “afsluitingsceremonie” die op carnavalsdinsdag om 24.00 uur gehouden wordt ten teken dat de carnaval is afgelopen en de vasten begint. In optocht wordt vanaf de Sittardse Markt naar de Kollenberg getrokken. Hier wordt het “maske” – Sittards voor masker – ten grave gedragen tot grote droefenis van de carnavalsvierders. Hoewel sommige carnavalisten er nooit genoeg van krijgen en deze activiteit niet toejuichen mag het sfeervolle Maske Begrave op veel belangstelling rekenen.

Sinds 2012 wordt deze activiteit georganiseerd samen met Zitterd Same.

In 2018 werd de ceremonie verplaatst van de Kolleberg naar het Kloosterplein. 

Het Maske Begrave ter afsluiting van de Carnaval.
Het Maske Begrave ter afsluiting van de Carnaval.

 

 

 

 

 

 

 

 

De “Ziepesjprènger”

Vroeger was het een Sittards gebruik om een naaste op zijn vijftigste verjaardag of met Sinterklaas een pop van krentenbrood te schenken.
Ook werd de pop door een verliefd meisje aan een jongen gegeven om hiermee haar gevoelens en bedoelingen duidelijk te maken.
Deze pop – Ziepesjprènger genoemd – dankt zijn naam aan een oud kinderspel waarbij schrijlings over de “ziep” – ofwel straatgoot – werd gesprongen. Het was natuurlijk de kunst om hierbij de voeten droog te houden.

Bronzen beeldje van de Ziepesjprènger van Tanja Webber op initiatief van de Mander.
Bronzen beeldje van de Ziepesjprènger in de Putstraat.

Jaarlijks reikt De Mander een Ziepesjprènger als prijs uit aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Sittardse cultuur en tradities. De Ziepesjprènger is in het verleden ondermeer uitgereikt aan oud vorst-Marot Fernao Schmeits, oud-burgemeester Hans Lurvink van Geleen en journalist Haarie Bronneberg, alsmede Jean Willems van het St.-Rosacomité, Wil Pastwa van Sjtadssjötterie St.-Rosa, acteur Jan van Kempen, kunstenares Mien van Gansewinkel, historicus Hub Geurts, oud-bankdirekteur Ger Heilkens, verenigingsman Lou Colaris, de stichting Jacob Kritzraets en de Nonnevotteklup, de heer Wil Krekels, Fortuna redder in de nood wil Meijers, stadsarchivaris Peer Boseli, stadsgids Ed van de Ende, carnavalist Ben Batholomeus, historicus / latinist Guus Janssen alsmede de verenigingsmensen pur sang Jules Hendriks, Wim Clerx, Patrick Werdens en Fred den Rooijen.  

In het jaar 2000 is tegenover de voormalige bakkerij Rölkes op de Putstraat een bronzen beeldje geplaatst dat de Ziepsjprènger voorstelt. Dit beeld is ontworpen en vervaardigd door Tanja Webber. 

 

Uitreiking van de Ziepsjprènger 2007 aan de heer Sef Wehrens, voorziitter van de Nonnevotteklup.
Uitreiking van de Ziepsjprènger 2007 aan de heer Sef Wehrens, oud-voorzitter van de Nonnevotteklup.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefdadigheid

Sinds jaar en dag heeft De Mander zich beziggehouden met liefdadigheid. Zo ondersteunt de vereniging sinds zijn wijding in de jaren zeventig de Sittardse missionaris pater Frans Meulemans in Kameroen. In de loop der jaren zijn enkele tienduizenden euro’s ten bate van zijn missiewerk bij elkaar gebracht.

Van 1981 tot 1993 heeft De Mander jaarlijks de Sittard-kalender uitgegeven met historische foto’s van Sittard. De opbrengst van deze kalender was eveneens voor Frans Meulemans.

Elk jaar wordt door De Mander in de Sittardse kinderoptocht gecollecteerd voor de Limburgse missionarissen.

Collecte Kinderoptocht 2012
Collecte Kinderoptocht 2012

In het verleden heeft De Mander diverse acties op touw gezet o.a. voor Polen en restauraties van Sittardse kerken.

Daarnaast heeft De Mander zich in het verleden toen dit nog niet breed gedragen werd sterk gemaakt voor het behoud van karakteristieke elementen in Sittard. Zo heeft De Mander mede ertoe bijgedragen dat het schoolcomplex het Bisschoppelijk College en de Stenen Sluis behouden zijn gebleven.

 

 

Folkore

De Mander heeft niet alleen het behoud van volkscultuur hoog in het vaandel staan maar maakt daar ook zelf deel van uit. Zo heeft De Mander sinds 1968 in alle carnavalsoptocht meegelopen waarbij iedere keer opnieuw actuele onderwerpen humoristisch in de schijnwerper geplaatst worden. Voorts doet De Mander ieder jaar mee aan het Krombrood rapen.

Midden jaren tachtig was De Mander initiator en medeorganisator van de Parkfeesten. Centraal tijdens deze feesten waren de openluchtconcerten van harmonieën en fanfares.

Tevens organiseert De Mander jaarlijks de carnavalszittingen in zorgcentra de Baenje en de Kolleberg. 

De Mander tijdens de carnavalsoptocht 1997 met een geheel eigen invulling van een tippelzone.
De Mander tijdens de carnavalsoptocht 1997 met een geheel eigen invulling van een tippelzone.