Manderlid Bert Delnoye ontvangt lintje van de Koning

Bert Delnoye ontving b.g.v. Koningsdag 2019 uit handen van burgemeester Cox een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de stad. Zo is hij maar liefst 40 jaar bestuurslid van De Mander, waar hij de functies van voorzitter en secretaris heeft vervuld. Hij heeft deel uitgemaakt van de Stichting Vriendenkring Frans Meulemans, die jarenlang geld heeft ingezameld om de projecten van pater Meulemans in Kameroen te ondersteunen. Hij maakt deel uit van het Acolietencollege Sint Michiel en Sint Rosa in Sittard, werkt mee aan activiteiten van de Veldeke Kring Sittard en hij maakte jarenlang deel uit van de redactie van de Pappegey, het humoristische blad van carnavalsvereniging de Marotte.

Advertenties

De Mander wederom succesvol in de Sittardse vastelaovesoptoch

Wederom trokken de Mander mee in de Sittardse vastelaovesoptoch op zondag 3 maart 2019.
Met een knipoog naar de Zittesje Revuu, die in november 2019 op het programma staat met de titel “Hoog Bezuik”,  trakteerde de Mander het publiek langs de kant op hoog bezoek. 

 

Op de gebruikelijke wijze werd het publiek vermaakt met hoogwaardigheidsbekleders die een opstapje of ladder nog hadden om hun belangrijke positie te bevestigen. Met veel humor en interactie werd het publiek bij de diverse acts betrokken
De jury beloonde dit idee en de uitvoering ervan met de 3de prijs middelgrote groepen.  Volgens ingewijden miste de Mander op een haar na de fel begeerde Kolderprijs.  Dus volgende jaar beter. 

De Mander collecteerde voor aankleding kinder recovery ruimte; opbrengst € 5196,58

Als mensen ziek worden en voor een kleinere of grotere ingreep in het ziekenhuis belanden is dat hoe dan ook vervelend. Als het om kinderen gaat is dat extra vervelend. We zien ze het liefste rondspringen in volle gezondheid.

Het kan voorkomen dat onze jonge medeburgers bij Zuyderland Sittard belanden. Als ze uit de operatiekamer komen en belanden in de recovery ruimte om bij te komen, dan mag dit wel een beetje een kindvriendelijke  ruimte zijn. Dat is op dit moment nog niet het geval.

De Mander heeft voorafgaande aan de Sittardse Kinderoptocht op zondag 24 februari jongstleden geld ingezameld om een mooie kleurrijke kamer te creëren waarin het rustig bijkomen is van de narcose. Het streefbedrag was 4000 euro, maar de opbrengst overtrof met  € 5196,58 alle verwachtingen.

Wilt u ook nog een bijdrage overmaken, dan kan dat op rekening NL34 RABO 0308 2686 44. Bij voorbaat dank.

 

Manderlid Prins Carnaval bij de CV Kempernaaze

Op zaterdag 9 februari werd Sander Nijhof, lid van de Mander sinds 2014, uitgeroepen tot Prins Sander I van carnavalsvereniging de Kempernaaze. De CV Kempernaaze is de carnavalsvereniging van de Sittardse wijk Vrangendael –  Kemperkoul. 

Tijdens een gezellige zitting in gemeenschapshuis de Oase werd prins Sander I geïnstalleerd.  Vanwege deze uitzonderlijke gebeurtenis heeft hij dispensatie gekregen om zich dit jaar af te melden voor de gebruikelijk carnavalsactiviteiten van de Mander. Aangezien de Kempernaaze hebben aangekondigd “eine kael” van hem te maken hopen de Mander dat ze hem over een jaar niet al te geschonden terugkrijgen.

De Mander wenst Prins Sander I veel succes en plezier toe tijdens de komende carnavalsweken.

 

Mander doet gift aan taalklas AZC Echt

 

Op de Driepas Taalschool van het Asielzoekers centrum in Echt krijgen kinderen les in Nederlandse taal.
De leiding wilde wat extra geld voor deze activiteit ophalen door wafelen te bakken en te verkopen.
Om deze actie een beetje op weg te helpen schonken de Mander € 100,-.
Hiernaast een impressie van wat er met dit geld gedaan kon worden. 

 

Ziepesjprènger voor Lejao Beursgens

De Ziepesjprènger, de jaarlijkse onderscheiding van de culturele vereniging de Mander in Sittard, gaat dit jaar naar Lejao Beursgens. Volgens de Mander heeft Lejao Beursgens zich buitengewoon ingezet voor de Sittardse cultuur.

Zo is hij voorzitter van de buurt Rijksweg Noord en drijvende kracht achter de bouw van de carnavalswagen. Ook bij de Zittesje Revuu laat hij zich van zijn technische kant zien en is hij bestuurslid en tevens teamleider van de technische commissie, verantwoordelijk voor de decors. Muziek maken is een van zijn grote liefhebberijen. Zo is hij o.a. lid van de Philharmonie,  Trööt in de Gööt en ’t Is Niks en ’t Wurt Niks. Voor al deze muziekverenigingen organiseert hij diverse activiteiten. Daarnaast worden zijn zangkwaliteiten geroemd als zanger van carnavalsliedjes en lid van de zanggroep 4Men4Women. Tenslotte is hij lid van het Sint Rosa comité en de Neit-Prinse. Lejao Beursgens is een echte Zittesje Lammaeker die geen gelegenheid voorbij laat gaan om feest te vieren en ‘gekke teun’ uit te halen.

Lejao Beursgens is de 23ste stadsgenoot die de onderscheiding De Ziepesjprènger in ontvangst mag nemen.

Mander schenkt St.-Rosa vaandels

20180826_120708Op zondagochtend 26 augustus tijdens de Plechtige Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van St.-Rosa werden nieuwe vaandels door bisschop de Jong gezegend en vervolgend in de processie in gebruik genomen. Deze vaandels hangen aan weerszijde van de draagbaar waarop de reliek van St.-Rosa staat. Dit is gedaan om voor gelovigen en publiek aan te geven dat het de reliek van St.-Rosa betreft.

De vaandels werden gemaakt op initiatief van en bekostigd door de Mander. De Mander draagt sinds 2017 de St.-Rosa reliek in onze jaarlijkse processie. Op de rood fluwelen vaandels is in zeer fijn borduurwerk de tekst “HEILIGE ROSA BID VOOR ONS” aangebracht. Mevrouw van de Werf van Borduurstudio Stein en mevrouw Donners uit Overhoven hebben samen deze vaandels vervaardigd.