Mander gaat collecteren voor CliniClowns

Traditioneel organiseert vereniging de Mander de jaarlijkse collecte voorafgaande aan de Sittardse kinderoptocht.
De opbrengst is meestal bedoeld voor ontwikkelingsprojecten voor kinderen in arme landen.

De Mander heeft besloten de opbrengst van dit jaar te bestemmen voor de CliniClowns in Nederland bij gelegenheid van hun 25 jarig jubileum.
Zoals algemeen bekend trachten de CliniClowns wat verlichting te brengen in het leven van zwaar zieke kinderen in de Nederlandse ziekenhuizen en verpleegklinieken.

De kinderoptocht vindt plaats op zondag 4 februari in de binnenstad van Sittard.

Bent u niet in de gelegenheid om de Sittardse kinderoptocht bij te wonen en wilt u toch bijdragen dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL34 RABO 0308 2686 44 o.v.v. CliniClowns.
Bedrijven die iets speciaals willen doen kunnen contact opnemen met demanderzitterd@gmail.com

Link naar het promotiefilmpje van de CliniClowns.

 

Advertenties

Ziepesjprènger voor Fred den Rooijen

De culturele prijs voor de Sittardenaar die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt is dit jaar voor Fred den Rooijen.
De lijst met functies en culturele activiteiten voor de 68 jarige Ziepesjprènger is indrukwekkend. 
Zo maakte hij zich sinds jaar en dag verdienstelijk voor de wijk Overhoven o.a. als voorzitter en vorst van CV de Narre en als medeorganisator van de Klokfeesten.  Ook was hij commandant en voorzitter van stadssjötterie Sint-Rosa en bestuurslid van de succesvolle Sittardse Oktoberfeesten. 

Maske aangeboden aan de stadsprins

Het Zittesj Maske wordt in een feestelijke stoet opgebracht.

Een van de bekendste activiteiten van de Mander is het Maske Begrave op carnavalsdinsdag. Een symbolische plechtige om aan te geven dat carnaval ten einde is en de vasten is begonnen.
Enige jaren geleden dreigde deze traditie verloren te gaan vanwege afnemende belangstelling, niet alleen van de carnavalsvierders maar ook van Mander zelf.

De vereniging Zitterd Saame (voorheen Klup Neit Kepot Te Kriege) bood aan om in samenwerking met de Mander deze traditie, met succes,  voort te zetten.

Inmiddels zijn er plannen om het Maske Begrave in een andere vorm voort te zetten. Zo zal het Maske niet meer begraven worden in de Kolleberg maar het zal een laatste rustplaats vinden op het Kloosterplein.

20171111_221538
Het Maske wordt opgehangen aan het balkon van de Kroon.

Een andere wijziging is ook dat het Zittesj Maske niet alleen begraven wordt maar ook bij de opening van het carnavalsseizoen wordt aangeboden aan de stadsprins van de Marotte.   

Aldus geschiedde op 11 november jl.  Verenigingen de Mander en Zitterd Same boden een roestvrij stalen Zittesj Maske aan, aan de regerende stadsprins Bart II van de Marotte. Na afloop van de openingsfestiviteiten werd het Maske opgehangen aan het balkon van restaurant de Kroon door prins Bart II en prins Roland I van de Kempernaaze.  Het Maske zal daar het gehele carnavalsseizoen blijven hangen, en wordt op carnavalsdinsdag plechtig afgehaald en naar zijn rustplaats gebracht. 

Nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarvergadering op 3 november jl. gaf Jacques Pfennings na 8 jaren de voorzittershamer over aan Hans Schörgers.
Hans is lid sinds 2011 en heeft zich tot nu toe onderscheiden met veel kennis van zaken, doorspekt met droge humor. 
Naast zij werk bij het Waterschap Roer en Overmaas is hij ook politiek actief en heeft o.a. voor het CDA in de Gemeenteraad Sittard / Geleen gezeten. 

Bas van Heel neemt het secretariaat over van Bert Delnoye die deze functie maar liefst 40 jaar heeft bekleed.
Tijdens de jaarvergadering werden 2 nieuwe leden geïnstalleerd te weten Paul Obers en Frans Kamps.  

 

 

Mander brengt ook grote stadsvlag uit

In het voorjaar van 2008 bracht culturele vereniging De Mander de eerste Sittardse stadsvlag uit.

Dit jaar is daar een grote versie bijgekomen. Deze grote stadsvlag, met de afmeting 2 x 3 meter, is bij uitstek geschikt om aan grote masten te bevestigen. Net als de kleine vlag (standaardafmeting 1 x 2 meter) is de grote vlag te voor € 59,95 te koop bij foto Ton Dirks en de VVV in Sittard.

Burgemeester Cox, deken van Rens, verenigingsman Wim Clerkx en Jos Cremers van de Geleense Buuleblaozers ontvangen de nieuwe stadsvlag uit handen van initiatiefnemer en Manderlid Jacques Pfennings.Ontstaan stadsvlag
Als dank voor het feit dat Sittard vrijwel ongeschonden uit de 2e wereldoorlog was gekomen werd in juni 1945 door het Sint Rosacomité het idee geopperd om het stadswapen zo te wijzigen dat daaruit de dankbaarheid  van Sittard aan Sint Rosa zou blijken. In het midden van het gouden slangenkruis zou een zilveren hartschildje komen met daarin een rode roos. Burgemeester en wethouders namen het initiatief over maar vroegen eerst advies aan de deskundigen. De adviezen waren echter van dien aard dat men er niet uit kwam en de wijziging van het stadswapen niet werd uitgevoerd.” In 2008 heeft De Mander het idee uit 1945 alsnog als uitgangspunt genomen om -na de herindeling-  een eigen Sittardse vlag te introduceren. “De band tussen Sittard en haar stadspatrones is al 335 jaar oud. Het oude Sittardse wapen vormt samen met de roos van Sint Rosa de kern van de Sittardse identiteit” aldus de mening van De Mander.

Dodenwacht bij oud-Manderlid

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2017 hielden de Mander wacht bij het graf van oud Manderlid Paul Collard.
Paul sneuvelde in de eerste dagen van inval van de Duitsers in mei 1940. Paul was daarmee een van de eerste Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de dodenherdenking was er een rondgang op de Algemene Begraafplaats in Sittard langs de graven van de oorlogsslachtoffers, zo ook het graf van Paul Collard.