Vereniging de Mander draagt relikwie van St.-Rosa

Tijdens St.-Rosaprocessie op zondag 27 augustus jl. droeg een delegatie van de Mander de relikwie van St.-Rosa.
Deze taak werd overgenomen van een andere vereniging die niet meer in staat bleek deze eervolle rol te vervullen. 
Het is de bedoeling dat de Mander jaarlijks op deze wijze aan de processie gaat deelnemen.

Advertenties

Mander brengt ook grote stadsvlag uit

In het voorjaar van 2008 bracht culturele vereniging De Mander de eerste Sittardse stadsvlag uit.

Dit jaar is daar een grote versie bijgekomen. Deze grote stadsvlag, met de afmeting 2 x 3 meter, is bij uitstek geschikt om aan grote masten te bevestigen. Net als de kleine vlag (standaardafmeting 1 x 2 meter) is de grote vlag te voor € 59,95 te koop bij foto Ton Dirks en de VVV in Sittard.

Burgemeester Cox, deken van Rens, verenigingsman Wim Clerkx en Jos Cremers van de Geleense Buuleblaozers ontvangen de nieuwe stadsvlag uit handen van initiatiefnemer en Manderlid Jacques Pfennings.Ontstaan stadsvlag
Als dank voor het feit dat Sittard vrijwel ongeschonden uit de 2e wereldoorlog was gekomen werd in juni 1945 door het Sint Rosacomité het idee geopperd om het stadswapen zo te wijzigen dat daaruit de dankbaarheid  van Sittard aan Sint Rosa zou blijken. In het midden van het gouden slangenkruis zou een zilveren hartschildje komen met daarin een rode roos. Burgemeester en wethouders namen het initiatief over maar vroegen eerst advies aan de deskundigen. De adviezen waren echter van dien aard dat men er niet uit kwam en de wijziging van het stadswapen niet werd uitgevoerd.” In 2008 heeft De Mander het idee uit 1945 alsnog als uitgangspunt genomen om -na de herindeling-  een eigen Sittardse vlag te introduceren. “De band tussen Sittard en haar stadspatrones is al 335 jaar oud. Het oude Sittardse wapen vormt samen met de roos van Sint Rosa de kern van de Sittardse identiteit” aldus de mening van De Mander.

Dodenwacht bij oud-Manderlid

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2017 hielden de Mander wacht bij het graf van oud Manderlid Paul Collard.
Paul sneuvelde in de eerste dagen van inval van de Duitsers in mei 1940. Paul was daarmee een van de eerste Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de dodenherdenking was er een rondgang op de Algemene Begraafplaats in Sittard langs de graven van de oorlogsslachtoffers, zo ook het graf van Paul Collard.

50 Tinte Gries

img_14301Met het motto “50 Tinte Gries” nam de Mander voor de 48ste keer deel aan de Zittesje vastelaoves optoch. Een prijs zat er dit keer niet in maar het plezier was er niet minder om.

Mander aanwezig bij verplaatsing standbeeld Jo Erens

jochem1Op zaterdag 18 februari werd feestelijk stilgestaan bij de verplaatsing van het standbeeld van Jo Erens naar het Kloosterplein.  Voor deze actie was de heer Leon Vleugels verantwoordlijk. 
Het beeld, vervaardigd door de kunstenaar Gène Eggen, stond oorspronkelijk op de Rosmolenstraat en werd aldaar op 31 januari 1981 onthuld. 
De Mander was, samen met de Juniorkamer Swentibold, initiatiefnemer voor dit standbeeld van deze Sittardse troubadour bekend in heel Limburg, Nederland en ver daar buiten.  

 

De vier Manderleden die ook in 1981 bij de onthulling aanwezig waren.
Vier Manderleden die ook in 1981 bij de onthulling aanwezig waren.

 

van deze Sittardse troubadour bekend in heel Limburg, Nederland en ver daar buiten.

De Mander collecteert weer voor kinderen

Tijdens de kinderoptocht 2017 heeft de culturele vereniging “De Mander” weer voor de allerarmste kinderen in de 3e wereld gecollecteerd. Bijzonder is dat de hele opbrengst altijd rechtstreeks gaat naar Limburgers die elders op de wereld actief zijn om kinderen aan een menswaardig bestaan te helpen. Daardoor blijft èn in Sittard èn in de ontwikkelingslanden geen cent aan de strijkstok hangen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het werk van een vrijwilligster uit Born, Elza van Dijk Zij is nauw betrokken bij de inrichting van een kinderziekenhuis in Chunkakadai in een van de armste streken in India. Veel kleine kinderen lijden en sterven hier onnodig omdat er tot nu toe geen kinderziekenhuis is. De vaak ongeletterde ouders krijgen straks van de artsen en verpleegsters ook medicijnen mee naar huis en instructies over voeding en hygiëne. Vooral ver van de steden, op het platte land is dat hard nodig.

collecte2017

Met de collecte in de carnavalsoptocht voor de allerarmste kinderen op de wereld houden De Mander een traditie in stand die sinds 1891 onafgebroken bestaat. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw werd gecollecteerd voor de weeskinderen in de stad en daarna steeds voor de armste kinderen in ontwikkelingslanden, vluchtelingenkampen of crisisgebieden waar Limburgers zich inzetten voor kinderen. Carnaval vier je traditioneel samen. En door te geven vier je het ook met die Limburgers die zich elders inzetten voor dezelfde jeugd als in de kinderoptocht voorbijtrekt. En geven aan anderen die zelf niks hebben maakt al heel lang deel uit van de Limburgse cultuur en eigenheid.

De collecte heeft dit jaar (naar boven afgerond) € 3500,00 opgebracht. De Mander danken mede namens Elza uit Born, alle gulle gevers en rekenen weer op U het volgend jaar.