Mander doet gift aan taalklas AZC Echt

 

Op de Driepas Taalschool van het Asielzoekers centrum in Echt krijgen kinderen les in Nederlandse taal.
De leiding wilde wat extra geld voor deze activiteit ophalen door wafelen te bakken en te verkopen.
Om deze actie een beetje op weg te helpen schonken de Mander € 100,-.
Hiernaast een impressie van wat er met dit geld gedaan kon worden. 

 

Advertenties

Ziepesjprènger voor Lejao Beursgens

De Ziepesjprènger, de jaarlijkse onderscheiding van de culturele vereniging de Mander in Sittard, gaat dit jaar naar Lejao Beursgens. Volgens de Mander heeft Lejao Beursgens zich buitengewoon ingezet voor de Sittardse cultuur.

Zo is hij voorzitter van de buurt Rijksweg Noord en drijvende kracht achter de bouw van de carnavalswagen. Ook bij de Zittesje Revuu laat hij zich van zijn technische kant zien en is hij bestuurslid en tevens teamleider van de technische commissie, verantwoordelijk voor de decors. Muziek maken is een van zijn grote liefhebberijen. Zo is hij o.a. lid van de Philharmonie,  Trööt in de Gööt en ’t Is Niks en ’t Wurt Niks. Voor al deze muziekverenigingen organiseert hij diverse activiteiten. Daarnaast worden zijn zangkwaliteiten geroemd als zanger van carnavalsliedjes en lid van de zanggroep 4Men4Women. Tenslotte is hij lid van het Sint Rosa comité en de Neit-Prinse. Lejao Beursgens is een echte Zittesje Lammaeker die geen gelegenheid voorbij laat gaan om feest te vieren en ‘gekke teun’ uit te halen.

Lejao Beursgens is de 23ste stadsgenoot die de onderscheiding De Ziepesjprènger in ontvangst mag nemen.

Mander schenkt St.-Rosa vaandels

20180826_120708Op zondagochtend 26 augustus tijdens de Plechtige Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van St.-Rosa werden nieuwe vaandels door bisschop de Jong gezegend en vervolgend in de processie in gebruik genomen. Deze vaandels hangen aan weerszijde van de draagbaar waarop de reliek van St.-Rosa staat. Dit is gedaan om voor gelovigen en publiek aan te geven dat het de reliek van St.-Rosa betreft.

De vaandels werden gemaakt op initiatief van en bekostigd door de Mander. De Mander draagt sinds 2017 de St.-Rosa reliek in onze jaarlijkse processie. Op de rood fluwelen vaandels is in zeer fijn borduurwerk de tekst “HEILIGE ROSA BID VOOR ONS” aangebracht. Mevrouw van de Werf van Borduurstudio Stein en mevrouw Donners uit Overhoven hebben samen deze vaandels vervaardigd.

Mander overhandigt 4000 euro aan CliniClowns

Voorzitter Hans Schörgers overhandigd de cheque aan mw. Gonnie Beurskens van de CliniClowns, onder toeziend oog van Roel Goffin lid van de RvB van Zuyderland.

Een delegatie van de Mander bood op 14 maart een cheque van 4000 euro aan, aan mevrouw Gonnie Beurskens, ambassadrice van de CliniClowns.
Het grootste gedeelte van dit bedrag werd opgehaald tijdens de collecte voorafgaande aan de kindercarnavalsoptocht op zondag 4 februari jongstleden.  Voorts werden enkele bedrijven en instanties bereid gevonden dit bedrag naar boven af te ronden.  Ook de leden van de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum deden allen persoonlijk een bijdrage.

Via deze link leest u meer informatie over de actie.

Schenking door Stichting Oktoberfeest

Onze penningmeester Harry Vroomen ontvangt de cheque uit handen van Jean Widdershoven van de Stichting Oktoberfeest Sittard.

Op dinsdag 6 maart 2018 mocht de Mander een schenking van 1000 euro in ontvangst nemen van de Stichting Oktoberfeest Sittard.
De Stichting Oktoberfeest Sittard heeft geen winstdoelstelling. Eventuele positieve opbrengsten van de jaarlijkse feesten worden deels bestemd voor initiatieven op het culturele vlak.  

De schenking is een bijdrage in de kosten voor het vervaardigen van een gedenksteen voor het Zittesj Maske op het Kloosterplein.
Zoals inmiddels bekend, wordt het Maske Begrave niet meer begraven in de Kolleberg, maar vindt het sinds dit jaar zijn rustplaats op het Kloosterplein.
Het Maske Begrave wordt georganiseerd samen met Zitterd Same.

Naast de Mander ontving ook het Kommitee Krombroodrapen een financiële bijdrage. 

Maske Begrave nieuwe stijl succes

De praalwagen van LMP diende als decor voor de ceremonie op het Kloosterplein.

Voor de eerste keer werd het Zittesj Maske op vastelaovesdaensdig niet meer begraven op de Krombroodjesberg in de Kollenberg. De afsluitingsplechtigheden vonden dit jaar plaats op de Markt om 18:00 uur en op het Kloosterplein om 21:30 uur. 

Ten teken dat de vastelaovend was afgelopen liet stadsprins Leon I van de Marotte het Maske, dat sinds 11 november op de Markt aan het “balkon” hing, zakken.
Tijdens de ceremonie ’s avonds op het Kloosterplein vond het Maske zijn laatste rustplaats bij het beeld van,  de Sittardse troubadour,  Jo Erens. Een verrassing was dat de wagenbouwers van Luuj mit Plezeier hun praalwagen ’s avonds als stemmig decor aanboden.
Beide evenementen konden op ruime belangstelling van carnavalsvierders rekenen.
Het Maske Begrave wordt sinds enkele jaren georganiseerd samen met Zitterd Same (voorheen Klup Neit Kepot Te Kriege).  Zitterd Same neemt, met veel respect van de Mander, het leeuwendeel van de organisatie voor haar rekening. 

 

 

De Mander succesvol in vastelaovesoptoch

De Mander Carnaval 2018-4118
de Mander voorafgaande aan de optocht.  foto: René Corten

De Mander was in de vastelaovesoptoch 2018, die op 11 februari door de Sittardse binnenstad trok, succesvol.  In de optocht hielp de Mander de bewoners van de Sjteivig (Steenweg) met het aanleggen en inrichten van tuintjes. 

De Mander moet het niet hebben van mooie kostuums. Des te meer weet de Mander de kijkers altijd te boeien me humor en kolder met veel interactie met het publiek . De jury waardeerde dit met een eerste prijs in de categorie “middengroepen”.