Mander schenkt St.-Rosa vaandels

20180826_120708Op zondagochtend 26 augustus tijdens de Plechtige Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van St.-Rosa werden nieuwe vaandels door bisschop de Jong gezegend en vervolgend in de processie in gebruik genomen. Deze vaandels hangen aan weerszijde van de draagbaar waarop de reliek van St.-Rosa staat. Dit is gedaan om voor gelovigen en publiek aan te geven dat het de reliek van St.-Rosa betreft.

De vaandels werden gemaakt op initiatief van en bekostigd door de Mander. De Mander draagt sinds 2017 de St.-Rosa reliek in onze jaarlijkse processie. Op de rood fluwelen vaandels is in zeer fijn borduurwerk de tekst “HEILIGE ROSA BID VOOR ONS” aangebracht. Mevrouw van de Werf van Borduurstudio Stein en mevrouw Donners uit Overhoven hebben samen deze vaandels vervaardigd.

Advertenties

Mander overhandigt 4000 euro aan CliniClowns

Voorzitter Hans Schörgers overhandigd de cheque aan mw. Gonnie Beurskens van de CliniClowns, onder toeziend oog van Roel Goffin lid van de RvB van Zuyderland.

Een delegatie van de Mander bood op 14 maart een cheque van 4000 euro aan, aan mevrouw Gonnie Beurskens, ambassadrice van de CliniClowns.
Het grootste gedeelte van dit bedrag werd opgehaald tijdens de collecte voorafgaande aan de kindercarnavalsoptocht op zondag 4 februari jongstleden.  Voorts werden enkele bedrijven en instanties bereid gevonden dit bedrag naar boven af te ronden.  Ook de leden van de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum deden allen persoonlijk een bijdrage.

Via deze link leest u meer informatie over de actie.

Schenking door Stichting Oktoberfeest

Onze penningmeester Harry Vroomen ontvangt de cheque uit handen van Jean Widdershoven van de Stichting Oktoberfeest Sittard.

Op dinsdag 6 maart 2018 mocht de Mander een schenking van 1000 euro in ontvangst nemen van de Stichting Oktoberfeest Sittard.
De Stichting Oktoberfeest Sittard heeft geen winstdoelstelling. Eventuele positieve opbrengsten van de jaarlijkse feesten worden deels bestemd voor initiatieven op het culturele vlak.  

De schenking is een bijdrage in de kosten voor het vervaardigen van een gedenksteen voor het Zittesj Maske op het Kloosterplein.
Zoals inmiddels bekend, wordt het Maske Begrave niet meer begraven in de Kolleberg, maar vindt het sinds dit jaar zijn rustplaats op het Kloosterplein.
Het Maske Begrave wordt georganiseerd samen met Zitterd Same.

Naast de Mander ontving ook het Kommitee Krombroodrapen een financiële bijdrage. 

Maske Begrave nieuwe stijl succes

De praalwagen van LMP diende als decor voor de ceremonie op het Kloosterplein.

Voor de eerste keer werd het Zittesj Maske op vastelaovesdinsdag niet meer begraven op de Krombroodjesberg in de Kollenberg. De afsluitingsplechtigheden vonden dit jaar plaats op de Markt om 18:00 uur en op het Kloosterplein om 21:30 uur. 

Ten teken dat de vastelaovend was afgelopen liet stadsprins Leon I van de Marotte het Maske, dat sinds 11 november op de Markt aan het “balkon” hing, zakken.
Tijdens de ceremonie ’s avonds op het Kloosterplein vond het Maske zijn laatste rustplaats bij het beeld van,  de Sittardse troubadour,  Jo Erens. Een verrassing was dat de wagenbouwers van Luuj mit Plezeier hun praalwagen ’s avonds als stemmig decor aanboden.
Beide evenementen konden op ruime belangstelling van carnavalsvierders rekenen.
Het Maske Begrave wordt sinds enkele jaren georganiseerd samen met Zitterd Same (voorheen Klup Neit Kepot Te Kriege).  Zitterd Same neemt, met veel respect van de Mander, het leeuwendeel van de organisatie voor haar rekening. 

 

 

De Mander succesvol in vastelaovesoptoch

De Mander Carnaval 2018-4118
de Mander voorafgaande aan de optocht.  foto: René Corten

De Mander was in de vastelaovesoptoch 2018, die op 11 februari door de Sittardse binnenstad trok, succesvol.  In de optocht hielp de Mander de bewoners van de Sjteivig (Steenweg) met het aanleggen en inrichten van tuintjes. 

De Mander moet het niet hebben van mooie kostuums. Des te meer weet de Mander de kijkers altijd te boeien me humor en kolder met veel interactie met het publiek . De jury waardeerde dit met een eerste prijs in de categorie “middengroepen”. 

 

Mander collecteert voor CliniClowns – opbrengst € 3192,69

Op zondag 4 februari 2018 collecteerde de Mander in de traditionele kindercarnavalsoptocht voor de CliniClowns. Omdat het koud en nat was kwamen er minder mensen naar de optocht kijken. Daarentegen gaven de mensen meer dan andere jaren. De opbrengst is € 3192,69. De Mander gaat proberen dit bedrag te verhogen. Daarom worden er op korte termijn nog bedrijven en particulieren benaderd.  Het voorlopige streefbedrag is € 4000,-.

Collecte 2a
De leden van de Mander tijdens de collecte voor de CliniClowns


Mander organiseert senioren zittingen

De kersverse Hoogheid prinses Mia I van de Kollenberg samen met de Mander.

De Mander organiseert als sinds jaar en dag de carnavalszittingen in de Sittardse verzorgingshuizen de Kollenberg en de Baenje.  Ook dit jaar weer werd in beide huizen een sfeervol programma gepresenteerd met veel zang, dans en humor.  In het ceremoniële gedeelte werden twee nieuwe prinses geïnstalleerd, te weten .
In de zorgcentrum de Kollenberg zal prinses Mia I dit jaar heersen tijden de drie dolle dagen, en in zorgcentrum de Baenje prinses Gerda I.
De zittingen komen niet tot stand zonder de hulp van medewerker en bovenal de vrijwilligers van beide huizen.