Mander overhandigt 4000 euro aan CliniClowns

Voorzitter Hans Schörgers overhandigd de cheque aan mw. Gonnie Beurskens van de CliniClowns, onder toeziend oog van Roel Goffin lid van de RvB van Zuyderland.

Een delegatie van de Mander bood op 14 maart een cheque van 4000 euro aan, aan mevrouw Gonnie Beurskens, ambassadrice van de CliniClowns.
Het grootste gedeelte van dit bedrag werd opgehaald tijdens de collecte voorafgaande aan de kindercarnavalsoptocht op zondag 4 februari jongstleden.  Voorts werden enkele bedrijven en instanties bereid gevonden dit bedrag naar boven af te ronden.  Ook de leden van de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum deden allen persoonlijk een bijdrage.

Via deze link leest u meer informatie over de actie.

Advertenties

Schenking door Stichting Oktoberfeest

Onze penningmeester Harry Vroomen ontvangt de cheque uit handen van Jean Widdershoven van de Stichting Oktoberfeest Sittard.

Op dinsdag 6 maart 2018 mocht de Mander een schenking van 1000 euro in ontvangst nemen van de Stichting Oktoberfeest Sittard.
De Stichting Oktoberfeest Sittard heeft geen winstdoelstelling. Eventuele positieve opbrengsten van de jaarlijkse feesten worden deels bestemd voor initiatieven op het culturele vlak.  

De schenking is een bijdrage in de kosten voor het vervaardigen van een gedenksteen voor het Zittesj Maske op het Kloosterplein.
Zoals inmiddels bekend, wordt het Maske Begrave niet meer begraven in de Kolleberg, maar vindt het sinds dit jaar zijn rustplaats op het Kloosterplein.
Het Maske Begrave wordt georganiseerd samen met Zitterd Same.

Naast de Mander ontving ook het Kommitee Krombroodrapen een financiële bijdrage. 

Maske Begrave nieuwe stijl succes

De praalwagen van LMP diende als decor voor de ceremonie op het Kloosterplein.

Voor de eerste keer werd het Zittesj Maske op vastelaovesdinsdag niet meer begraven op de Krombroodjesberg in de Kollenberg. De afsluitingsplechtigheden vonden dit jaar plaats op de Markt om 18:00 uur en op het Kloosterplein om 21:30 uur. 

Ten teken dat de vastelaovend was afgelopen liet stadsprins Leon I van de Marotte het Maske, dat sinds 11 november op de Markt aan het “balkon” hing, zakken.
Tijdens de ceremonie ’s avonds op het Kloosterplein vond het Maske zijn laatste rustplaats bij het beeld van,  de Sittardse troubadour,  Jo Erens. Een verrassing was dat de wagenbouwers van Luuj mit Plezeier hun praalwagen ’s avonds als stemmig decor aanboden.
Beide evenementen konden op ruime belangstelling van carnavalsvierders rekenen.
Het Maske Begrave wordt sinds enkele jaren georganiseerd samen met Zitterd Same (voorheen Klup Neit Kepot Te Kriege).  Zitterd Same neemt, met veel respect van de Mander, het leeuwendeel van de organisatie voor haar rekening. 

 

 

De Mander succesvol in vastelaovesoptoch

De Mander Carnaval 2018-4118
de Mander voorafgaande aan de optocht.  foto: René Corten

De Mander was in de vastelaovesoptoch 2018, die op 11 februari door de Sittardse binnenstad trok, succesvol.  In de optocht hielp de Mander de bewoners van de Sjteivig (Steenweg) met het aanleggen en inrichten van tuintjes. 

De Mander moet het niet hebben van mooie kostuums. Des te meer weet de Mander de kijkers altijd te boeien me humor en kolder met veel interactie met het publiek . De jury waardeerde dit met een eerste prijs in de categorie “middengroepen”. 

 

Mander collecteert voor CliniClowns – opbrengst € 3192,69

Op zondag 4 februari 2018 collecteerde de Mander in de traditionele kindercarnavalsoptocht voor de CliniClowns. Omdat het koud en nat was kwamen er minder mensen naar de optocht kijken. Daarentegen gaven de mensen meer dan andere jaren. De opbrengst is € 3192,69. De Mander gaat proberen dit bedrag te verhogen. Daarom worden er op korte termijn nog bedrijven en particulieren benaderd.  Het voorlopige streefbedrag is € 4000,-.

Collecte 2a
De leden van de Mander tijdens de collecte voor de CliniClowns


Mander organiseert senioren zittingen

De kersverse Hoogheid prinses Mia I van de Kollenberg samen met de Mander.

De Mander organiseert als sinds jaar en dag de carnavalszittingen in de Sittardse verzorgingshuizen de Kollenberg en de Baenje.  Ook dit jaar weer werd in beide huizen een sfeervol programma gepresenteerd met veel zang, dans en humor.  In het ceremoniële gedeelte werden twee nieuwe prinses geïnstalleerd, te weten .
In de zorgcentrum de Kollenberg zal prinses Mia I dit jaar heersen tijden de drie dolle dagen, en in zorgcentrum de Baenje prinses Gerda I.
De zittingen komen niet tot stand zonder de hulp van medewerker en bovenal de vrijwilligers van beide huizen.

Maske Begrave voor het eerst in de binnenstad van Sittard

Maske Begrave
Het Maske Begrave in de Kolleberg ter afsluiting van de Carnaval.

Carnavalsdinsdag staat de binnenstad ook in het teken van het ‘Maske Begrave’. Dit als ultiem signaal dat de vastelaovend voorbij is. De ceremonie, dit jaar voor de 45e keer,  wordt voor het eerst op en rond de historische Markt. Daarmee komt een eind aan de gewoonte om dit te doen op de Kolleberg. Het besluit om de ceremonie te verplaatsen naar de binnenstad is genomen om de tanende belangstelling voor de activiteiten op carnavalsdinsdag nieuw leven in te blazen. Voor het eerste zal ook stadscarnavalsvereniging De Marotte, dit jaar samen met stadsprins Lèon I, deel uitmaken van deze plechtigheid.

Om 18.00 uur wordt, met een korte plechtigheid, het Maske, dat sinds 11 november aan ‘het balkon’ op de Markt hangt, door stadsprins Lèon I, afgenomen en overgedragen aan de Mander en Zitterd Same. Deze clubs bestellen op hun beurt het Maske ter aarde op het Kloosterplein. Hiervoor wordt bij het standbeeld van Jochem Erens een gedenkplaat geplaatst waaronder het Maske buiten het carnavalsseizoen komt te rusten.

Voor een waardig afscheid verwachten Zitterd Same en De Mander de vrienden van het Zittesj Maske op carnavalsdinsdagavond om 21.00 uur voor de St. Michielskerk op de Markt, vanwaar de stoet, begeleid door fakkels, naar het Kloosterplein vertrekt.

De daaropvolgende ceremonie, die kolderiek en hartverscheurend tegelijk is, is vrijwel identiek aan de plechtigheid in de kogelvanger in de Kollenberg. Na een carnavaleske buut wordt de carnavalsvlag gestreken en om 22.11 uur wordt het Maske onder tromgeroffel en massaal ‘”geböök” begraven. Na elf saluutschoten,  een minuut stilte, het moeilijkste deel van de ceremonie, blazen trompettisten vanaf de toren van de Grote Kerk een laatste serenade over de stad en klinkt uit honderden schorre kelen nog één keer de hymne “Zitterd Allein”.

Om het afscheid  draaglijker te maken, worden alle deelnemers aan het Maske Begrave na afloop uitgenodigd voor de “kaffetaofel” in Tapperie De Gats op de Markt.